Equipaments

Amb vistes a poder construir un prototip d’edifici amb contenidors que pogués ser produït al taller de construcció de les instal·lacions de l’institut Provençana amb els alumnes que cursen aquest cicle formatiu, es va pensar en elaborar el projecte d’un petit equipament de caire municipal (en aquest cas una petita ludoteca), que permetés experimentar en la resolució dels problemes tècnics, estructurals i constructius, tant en el l’assemblatge de contenidors, l’aïllament tèrmic, les instal·lacions i la construcció d’interiors.

Aquest projecte ha de permetre definir les diferents solucions constructives, calcular terminis i costos i a la vegada optimitzar els dissenys dels habitatges dissenyats en el projecte bàsic de cara a desenvolupar el seu projecte executiu.

Ludoteca plano

En el cas que un ajuntament estigués interessat en aquesta proposta i el volgués finançar, es muntaria tot el que fos possible al taller de l’institut i posteriorment es traslladarien els contenidors amb camió a la seva ubicació definitiva, on s’hauria preparat la fonamentació i resoltes les connexions als serveis públics, acabant-se el muntatge i la posada en servei in situ.

Si esteu interessats, si us plau, contacteu amb nosaltres

Ludoteca

La proposta d’aquesta ludoteca infantil pretén crear un espai acollidor i funcional que es pugui integrar en un parc o jardí urbà. Per això predominen els materials càlids i ecològics, les fustes de diferents tipus tant a l’interior com a l’exterior i que la coberta pugui ser enjardinada.

Per formalitzar-la, s’utilitzen dos contenidors de 40’, amb una superfície total interior de 60 m2 distribuïts en una zona d’administració, tres àrees de jocs diferents, un bany i una petita cambra de neteja. La primera zona està dedicada al joc lliure, la segona com un espai polivalent per jocs proposats per la pròpia ludoteca i la tercera com espai de biblioteca amb taules petites per la lectura i els jocs de taula. A través del propi edifici es podrà accedir a un pati exterior tancat perimetralment d’uns 50 m2 per realitzar activitats a l’aire lliure.

Per la seva construcció es preveu una fase de prefabricació realitzada al taller del CFGM Obres de construcció. La idea és que el prototip sigui construït pels propis alumnes del centre i per alumnes d’altres centres de formació professional amb altres especialitats, com ara electricitat, energia solar fotovoltaica, lampisteria, construccions metàl·liques, fusteria, mobiliari, jardineria, pintura, etc. Una cop muntat el que sigui possible al taller, els contenidors es traslladarien amb camió a la seva ubicació definitiva, on s’acabaria el muntatge i la posada en servei.

Eq Ludoteca 1 plano

DETALL CONSTRUCTIU. LLEGENDA.

 1. Estructura de l’edifici format per dos contenidors marítims 40 peus Highcube.
 2. Façana ventilada amb aïllament tèrmic, cambra d’aire i revestiment exterior de lamel·les de fusta tractada.
 3. Coberta plana enjardinada extensiva.
 4. Instal·lació fotovoltaica per autoconsum.
 5. Infraestructura prèvia de suport de formigó armat.
 6. Cambra d’aire sota els contenidors per evitar les humitats del terreny.
 7. Tarima exterior amb estructura metàl·lica i paviment de fusta.
 8. Pèrgola exterior de fusta tractada.
 9. Tanca exterior de fusta tractada.
 10. Parquet flotant sobre terra radiant.
 11. Mobiliari fix interior amb taulers OSB.
 12. Revestiment interior amb plaques de guix laminat i pintat.
 13. Prestatgeries incloses al mobiliari fix per magatzematge de llibres i joguines.
 14. Fusteria practicable exterior de fusta.
 15. Cel ras fono-absorbent de plaques de fibres vegetals.

Centre social

Actualment s’està treballant en el disseny d’un centre social per instal·lar al barri de la Florida de L’Hospitalet de Llobregat. El projecte pretén ser un punt generador d’activitats relacionades amb la plaça i el barri. Per a això es proposa un espai polivalent que s’obri a l’exterior permetent diferents usos: sala de reunions, projeccions, conferències, concerts, etc.

Es disposaran dos contenidors marítims de 40 peus 12,00 x 2,40 m. aprox., amb un lateral obert a una tarima exterior. A l’interior també hi haurà dos despatxos, un magatzem, un lavabo i una cambra de neteja. El disseny constructiu es realitzarà amb criteris mediambientals, incloent una façana ventilada amb acabat de lames de fusta verticals i una coberta enjardinada extensiva.

Coworking

Actualment també s’està treballant en el disseny d’un centre de co-working per instal·lar al municipi de Llinars del Vallès. El projecte pretén crear una sèrie d’espais flexibles i inspiradors que ajudin els emprenedors en l’inici de la seva activitat.

La infraestructura mínima estarà formada per dos contenidors de 40 peus (12,20 x 2,40 m.) del tipus highcube. Un d’ells contindrà la zona de l’entrada, les circulacions i la zona de relació entre professionals. El segon contenidor tindrà els espais de treball amb cabuda per a vuit llocs, a més d’una zona de bany i un office. La disposició dels forats i les finestres permetria ampliar la infraestructura fàcilment. Afegint un tercer contenidor s’ampliaria la instal·lació amb altres vuit llocs de treball i una sala de reunions.

El disseny constructiu es realitzarà seguint criteris mediambientals i prioritzant la facilitat de transport i muntatge. Per millorar el comportament energètic de l’edifici es col·locarà l’aïllament tèrmic per l’exterior amb la creació d’una façana ventilada amb acabat de lames verticals i una possible coberta enjardinada. S’utilitzaran preferentment materials ecològics, que necessitin poca energia en el seu procés de fabricació i que siguin fàcilment reutilitzables o reciclables.

S’utilitzarà un sistema de terra radiant / refrescant d’alta eficiència. El sistema de ventilació garantirà un aire interior de qualitat i comptarà amb un recuperador de calor. També es pot incloure la instal·lació d’un sistema de generació d’electricitat amb plaques solars fotovoltaiques.