FASE DE FONAMENTACIÓ ACABADA

You are currently viewing FASE DE FONAMENTACIÓ ACABADA

La fonamentació per sostenir el contenidor sobre el qual s’executarà el prototip d’experimentació està a punt.

Els treballs s’han realitzat pels alumnes de segon curs del cicle formatiu de Tècnics de Construcció com una pràctica real dins del Mòdul Professional 7 de Formigó Armat, sota la direcció del professor i cap de producció Ramón Tor.

La fonamentació està formada per 6 sabates de formigó armat de 50×50 cm que sostenen uns pilars realitzats amb peces de formigó prefabricat i platines metàl·liques. El contenidor quedarà elevat uns 30 cm sobre el nivell del paviment existent.

Gràcies a tots els participants.

Treballs de replanteig
Demolició de la solera i excavació
Formigonat de les sabates
Execució dels pilars
Col·locació de les pletines

Deixa un comentari