Projecte educatiu

El projecte “Contenidors Blaus” és també un projecte d’experimentació i innovació educativa en l’àmbit de la formació professional, en el qual l’aula es converteix en un estudi d’arquitectura real, amb un projecte real, on tots els alumnes realitzen un treball col·laboratiu i amb tecnologia BIM per desenvolupar-lo.

proyectos reales

PROJECTES REALS

trabajo colaborativo

TREBALL COL·LABORATIU

TECNOLOGIA
BIM

impresion 3d

IMPRESSIÓ
3D

Els alumnes en una etapa inicial, van cercar informació rellevant sobre tipologies de contenidors i dimensions, característiques funcionals i tècniques, possibles formes d’agrupació, així com els requeriments d’arquitectura bioclimàtica que haurien de complir els edificis per albergar habitatges socials, considerant ubicació i clima.

Per altra banda, pretenem que tant les diferents etapes de les fases de projecte com les de construcció del prototip, es puguin fer conjuntament amb professors i alumnes d’altres centres educatius, amb especialitats com ara electricitat, energia solar fotovoltaica, lampisteria, construccions metàl·liques, fusteria o pintura. També contemplem la possibilitat de crear relacions d’intercanvi d’experiències i coneixement amb les diferents entitats, empreses i centres de formació a través de IES- MED.

Close Menu