Projecte educatiu

El projecte “Contenidors Blaus” és també un projecte d’experimentació i innovació educativa en l’àmbit de la formació professional. Els alumnes aprenen de forma col·laborativa i amb tecnologies pròpies de l’arquitectura avançada i la construcció 4.0, com ara el BIM (Building Information Modeling), la impressió 3D, la realitat virtual i la realitat augmentada.

Aquesta experiència va començar en el CFGS de Projectes d’Edificació amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels alumnes amb “l’emoció” de saber que el seu treball a l’aula produirà un impacte positiu en la societat. La idea de partida és utilitzar la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) transformant l’aula en un “estudi d’arquitectura” real on desenvolupar projectes reals a partir d’encàrrecs externs i amb possibilitat de portar-los a terme. En els últims cursos s’han realitzat multitud de projectes, destacant una escola al Senegal, la reforma energètica de la façana de l’Institut Provençana i el projecte “Contenidors Blaus”.

Els principals objectius d’aquesta experiència són:

  • Millorar la formació com a professionals de l’alumnat i les seves competències tècniques i socials.
  • Millorar els indicadors de qualitat pel que fa a matrícula, abandonament, resultats i inserció laboral.
  • Oferir als alumnes una experiència de treball real, solidària i compromesa amb el medi ambient.
  • Formar en l’ús de les noves tecnologies en el sector de la construcció 4.0.
proyectos reales

PROJECTES REALS

trabajo colaborativo

TREBALL COL·LABORATIU

TECNOLOGIA
BIM

impresion 3d

IMPRESSIÓ
3D

Els alumnes en una etapa inicial, van cercar informació rellevant sobre tipologies de contenidors i dimensions, característiques funcionals i tècniques, possibles formes d’agrupació, així com els requeriments d’arquitectura bioclimàtica que haurien de complir els edificis per albergar habitatges socials, considerant ubicació i clima.

Per altra banda, pretenem que tant les diferents etapes de les fases de projecte com les de construcció del prototip, es puguin fer conjuntament amb professors i alumnes d’altres centres educatius, amb especialitats com ara electricitat, energia solar fotovoltaica, lampisteria, construccions metàl·liques, fusteria o pintura. També contemplem la possibilitat de crear relacions d’intercanvi d’experiències i coneixement amb les diferents entitats, empreses i centres de formació a través de IES- MED.