Prototip d'experimentació i futur viver d'empreses

blue-containers-project

Amb la col·laboració i suport de:

Progrés d'execució 20%

La fonamentació del contenidor s’ha previst amb 6 punts de suport, formats cadascun d’ells per una sabata de 50×50 cm, un pilaret de 30×30 cm i una platina metàl·lica sobre la qual es col·locarà una planxa de neoprè. A més de ha col·locat una pica de posada a terra per la seva posterior connexió.

Un cop realitzada la fonamentació es va procedir a subministrar i implantar el contenidor. Aquests tenen unes mesures fixes a tot el món, la qual cosa facilita molt el seu transport per carretera mitjançant camions convencionals en qualsevol lloc. En el nostre cas es va utilitzar un tràiler equipat amb grua, de manera que amb un sol vehicle es va fer el transport i la descàrrega.

Per formar els buits de la fusteria exterior es necessita tallar la xapa metàl·lica grecada que forma les parets del contenidor. Es van provar dos sistemes de tall: amb plasma i amb radial. El primer té certs avantatges pel que fa a neteja i velocitat, i seria més adequat per treballar en taller. El tall amb radial és més fàcil d’executar i adequat per a treballar en obra. Finalment s’han de repassar els talls.

Les xapes retirades per a la formació dels buits debiliten estructuralment el contenidor, per la qual cosa s’han de col·locar una sèrie de reforços metàl·lics soldats. En el nostre cas hem utilitzat uns marcs realitzats en taller a base de perfils buits de 5 mm de gruix que a més ens serviran com a base per a la col·locació de les fusteries exteriors.

Close Menu