Serveis

Estudis i projectes

Proposem col·laborar amb ONG, ajuntaments i entitats d’economia social, interessades en construir habitatges socials o petits equipaments amb contenidors marítims, oferint:

Realitzar estudis previs a partir de les necessitats plantejades i proposar la solució més adequada.

Adaptar el vostre projecte perquè es pugui materialitzar amb contenidors marítims.

Resoldre les solucions constructives, tant d’aïllament tèrmic com dels acabats interior i exterior.

Desenvolupar el projecte i col•laborar en la construcció de petits equipaments

Construcció de prototips al nostre taller de maquetes amb tecnologia d’impressió 3D.

Modelat BIM

El nostre institut ha estat pioner en la implementació de la metodologia BIM en els estudis de grau superior de la família d’edificació i obra civil, amb el software professional de major ús en el sector. La creixent exigència i demanda que els projectes es presentin amb BIM, ens fa pensar que podem ajudar en aquesta transició als diferents professionals, oferint la nostre experiència i col·laboració.

Formació

A l’institut Provençana preparem als nostres alumnes en aquests sectors de gran demanda i els facilitem l’accés al món laboral a través de les pràctiques en empreses. Impartim dos cicles formatius de grau superior:

Vols col·laborar amb nosaltres? Tens alguna idea interesant?